Share: 


  Dec. 2018 >> 
S M T W TF S
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Basketball Practice
Dec. 20, 2018 @ 6:15 pm - 7:30 pm
Basketball Practice at Merrill from 630pm to 730pm - More InformationBasketball Practice
Dec. 23, 2018 @ 3:00 pm - 5:00 pm
Basketball Practice at Merrill from 3pm to 5pm - More InformationBasketball Practice
Dec. 27, 2018 @ 6:15 pm - 7:30 pm
Basketball Practice at Merrill from 630pm to 730pm - More InformationBasketball Practice
Dec. 30, 2018 @ 3:00 pm - 5:00 pm
Basketball Practice at Merrill from 3pm to 5pm - More InformationBasketball Practice
Jan. 3, 2019 @ 6:15 pm - 7:30 pm
Basketball Practice at Merrill from 630pm to 730pm - More InformationTournament
Jan. 6, 2019 @ 8:00 am
@ FOND DU LAC HIGH SCHOOL - More InformationBasketball Practice
Jan. 10, 2019 @ 6:15 pm - 7:30 pm
Basketball Practice at Merrill from 630pm to 730pm - More InformationHome Tournament
Jan. 13, 2019
Home Tournament - More InformationBasketball Practice
Jan. 17, 2019 @ 6:15 pm - 7:30 pm
Basketball Practice at Merrill from 630pm to 730pm - More InformationBasketball Practice
Jan. 20, 2019 @ 3:00 pm - 5:00 pm
Basketball Practice at Merrill from 3pm to 5pm - More InformationBasketball Practice
Jan. 24, 2019 @ 6:15 pm - 7:30 pm
Basketball Practice at Merrill from 630pm to 730pm - More Information50-50 Raffle Home Game
Jan. 25, 2019
50-50 Raffle Home Game - More InformationBasketball Practice
Jan. 27, 2019 @ 3:00 pm - 5:00 pm
Basketball Practice at Merrill from 3pm to 5pm - More InformationBasketball Practice
Jan. 31, 2019 @ 6:15 pm - 7:30 pm
Basketball Practice at Merrill from 630pm to 730pm - More InformationTournament
Feb. 3, 2019 @ 8:00 am
@ XAVIER HIGH SCHOOL - More InformationBasketball Practice
Feb. 7, 2019 @ 6:15 pm - 7:30 pm
Basketball Practice at Merrill from 630pm to 730pm - More InformationBasketball Practice
Feb. 10, 2019 @ 3:00 pm - 5:00 pm
Basketball Practice at Merrill from 3pm to 5pm - More InformationBasketball Practice
Feb. 14, 2019 @ 6:15 pm - 7:30 pm
Basketball Practice at Merrill from 630pm to 730pm - More InformationBasketball Practice
Feb. 17, 2019 @ 3:00 pm - 5:00 pm
Basketball Practice at Merrill from 3pm to 5pm - More InformationBasketball Practice
Feb. 21, 2019 @ 6:15 pm - 7:30 pm
Basketball Practice at Merrill from 630pm to 730pm - More InformationTournament
Feb. 24, 2019 @ 8:00 am
@ LITTLE CHUTE HIGH SCHOOL - More InformationBasketball Practice
Feb. 24, 2019 @ 3:00 pm - 5:00 pm
Basketball Practice at Merrill from 3pm to 5pm - More InformationBasketball Practice
Feb. 28, 2019 @ 6:15 pm - 7:30 pm
Basketball Practice at Merrill from 630pm to 730pm - More InformationBasketball Practice
Mar. 3, 2019 @ 3:00 pm - 5:00 pm
Basketball Practice at Merrill from 3pm to 5pm - More InformationBasketball Practice
Mar. 7, 2019 @ 6:15 pm - 7:30 pm
Basketball Practice at Merrill from 630pm to 730pm - More InformationTournament
Mar. 9, 2019 @ 8:00 am
@ RIPON COLLEGE - More InformationTournament
Mar. 9, 2019 @ 8:00 am
@ RIPON COLLEGE - More Information
  Dec. 2018 >> 
S M T W TF S
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Oshkosh North
Youth Program
Oshkosh North
HS Program
1100 W. Smith Ave.
Oshkosh, WI 54901
Copyright © 2018 Oshkosh North Girls Basketball
Designed & Powered by