Share: 


  Dec. 2018 >> 
S M T W TF S
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Basketball Practice
Dec. 21, 2018 @ 4:15 pm - 5:45 pm
Basketball Practice at Oshkosh Rec Department 4:15-5:45 - More InformationBasketball Practice
Dec. 28, 2018 @ 4:15 pm - 5:45 pm
Basketball Practice at Oshkosh Rec Department 4:15-5:45 - More InformationBasketball Practice
Jan. 4, 2019 @ 4:15 pm - 5:45 pm
Basketball Practice at Oshkosh Rec Department 4:15-5:45 - More InformationBasketball Practice
Jan. 7, 2019 @ 6:00 pm - 7:30 pm
Basketball Practice at Oaklawn 6-7:30 - More InformationBasketball Practice
Jan. 11, 2019 @ 4:15 pm - 5:45 pm
Basketball Practice at Oshkosh Rec Department 4:15-5:45 - More InformationBasketball Practice
Jan. 14, 2019 @ 6:00 pm - 7:30 pm
Basketball Practice at Oaklawn 6-7:30 - More InformationBasketball Practice
Jan. 18, 2019 @ 4:15 pm - 5:45 pm
Basketball Practice at Oshkosh Rec Department 4:15-5:45 - More InformationHome Tournament
Jan. 20, 2019
Home Tournament - More InformationBasketball Practice
Jan. 21, 2019 @ 6:00 pm - 7:30 pm
Basketball Practice at Oaklawn 6-7:30 - More InformationBasketball Practice
Jan. 25, 2019 @ 4:15 pm - 5:45 pm
Basketball Practice at Oshkosh Rec Department 4:15-5:45 - More InformationBasketball Practice
Jan. 28, 2019 @ 6:00 pm - 7:30 pm
Basketball Practice at Oaklawn 6-7:30 - More InformationBasketball Practice
Feb. 1, 2019 @ 4:15 pm - 5:45 pm
Basketball Practice at Oshkosh Rec Department 4:15-5:45 - More InformationBasketball Practice
Feb. 4, 2019 @ 6:00 pm - 7:30 pm
Basketball Practice at Oaklawn 6-7:30 - More InformationBasketball Practice
Feb. 8, 2019 @ 4:15 pm - 5:45 pm
Basketball Practice at Oshkosh Rec Department 4:15-5:45 - More InformationBasketball Practice
Feb. 11, 2019 @ 6:00 pm - 7:30 pm
Basketball Practice at Oaklawn 6-7:30 - More InformationBasketball Practice
Feb. 15, 2019 @ 4:15 pm - 5:45 pm
Basketball Practice at Oshkosh Rec Department 4:15-5:45 - More InformationBasketball Practice
Feb. 18, 2019 @ 6:00 pm - 7:30 pm
Basketball Practice at Oaklawn 6-7:30 - More InformationBasketball Practice
Feb. 22, 2019 @ 4:15 pm - 5:45 pm
Basketball Practice at Oshkosh Rec Department 4:15-5:45 - More InformationBasketball Practice
Feb. 25, 2019 @ 6:00 pm - 7:30 pm
Basketball Practice at Oaklawn 6-7:30 - More InformationBasketball Practice
Mar. 1, 2019 @ 4:15 pm - 5:45 pm
Basketball Practice at Oshkosh Rec Department 4:15-5:45 - More Information
  Dec. 2018 >> 
S M T W TF S
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Oshkosh North
Youth Program
Oshkosh North
HS Program
1100 W. Smith Ave.
Oshkosh, WI 54901
Copyright © 2018 Oshkosh North Girls Basketball
Designed & Powered by