Share: 


  Dec. 2018 >> 
S M T W TF S
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Basketball Practice
Dec. 20, 2018 @ 7:30 pm - 9:00 pm
Basketball Practice at Merrill from 7:30pm to 9pm - More InformationBasketball Practice
Jan. 3, 2019 @ 7:30 pm - 9:00 pm
Basketball Practice at Merrill from 7:30pm to 9pm - More InformationPractice
Jan. 7, 2019 @ 7:00 pm - 8:30 pm
Basketball Practice at Oaklawn from 7:00pm to 8:30pm - More InformationBasketball Practice
Jan. 10, 2019 @ 7:30 pm - 9:00 pm
Basketball Practice at Merrill from 7:30pm to 9pm - More InformationWINNECONNE TOURNAMENT
Jan. 12, 2019 @ 8:00 am
WINNECONNE TOURNAMENT - More InformationPractice
Jan. 14, 2019 @ 7:00 pm - 8:30 pm
Basketball Practice at Oaklawn from 7:00pm to 8:30pm - More InformationBasketball Practice
Jan. 17, 2019 @ 7:30 pm - 9:00 pm
Basketball Practice at Merrill from 7:30pm to 9pm - More InformationPractice
Jan. 21, 2019 @ 7:00 pm - 8:30 pm
Basketball Practice at Oaklawn from 7:00pm to 8:30pm - More InformationBasketball Practice
Jan. 24, 2019 @ 7:30 pm - 9:00 pm
Basketball Practice at Merrill from 7:30pm to 9pm - More Information50-50 Raffle Home Game
Jan. 25, 2019
50-50 Raffle Home Game - More InformationASHWAUBENON TOURNAMENT
Jan. 26, 2019 @ 8:00 am
ASHWAUBENON TOURNAMENT - More InformationPractice
Jan. 28, 2019 @ 7:00 pm - 8:30 pm
Basketball Practice at Oaklawn from 7:00pm to 8:30pm - More InformationBasketball Practice
Jan. 31, 2019 @ 7:30 pm - 9:00 pm
Basketball Practice at Merrill from 7:30pm to 9pm - More InformationRIPON TOURNAMENT
Feb. 3, 2019 @ 8:00 am
RIPON TOURNAMENT - More InformationPractice
Feb. 4, 2019 @ 7:00 pm - 8:30 pm
Basketball Practice at Oaklawn from 7:00pm to 8:30pm - More InformationBasketball Practice
Feb. 7, 2019 @ 7:30 pm - 9:00 pm
Basketball Practice at Merrill from 7:30pm to 9pm - More InformationWRIGHTSTOWN TOURNAMENT
Feb. 9, 2019 @ 8:00 am
WRIGHTSTOWN TOURNAMENT - More InformationPractice
Feb. 11, 2019 @ 7:00 pm - 8:30 pm
Basketball Practice at Oaklawn from 7:00pm to 8:30pm - More InformationBasketball Practice
Feb. 14, 2019 @ 7:30 pm - 9:00 pm
Basketball Practice at Merrill from 7:30pm to 9pm - More InformationPractice
Feb. 18, 2019 @ 7:00 pm - 8:30 pm
Basketball Practice at Oaklawn from 7:00pm to 8:30pm - More InformationBasketball Practice
Feb. 21, 2019 @ 7:30 pm - 9:00 pm
Basketball Practice at Merrill from 7:30pm to 9pm - More InformationNORTH FOND DU LAC TOURNAMENT
Feb. 23, 2019 @ 8:00 am
NORTH FOND DU LAC TOURNAMENT - More InformationPractice
Feb. 25, 2019 @ 7:00 pm - 8:30 pm
Basketball Practice at Oaklawn from 7:00pm to 8:30pm - More InformationBasketball Practice
Feb. 28, 2019 @ 7:30 pm - 9:00 pm
Basketball Practice at Merrill from 7:30pm to 9pm - More InformationHome Tournament
Mar. 3, 2019
Home Tournament - More Information
  Dec. 2018 >> 
S M T W TF S
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Oshkosh North
Youth Program
Oshkosh North
HS Program
1100 W. Smith Ave.
Oshkosh, WI 54901
Copyright © 2018 Oshkosh North Girls Basketball
Designed & Powered by