Share: 


  June 2020 >> 
S M T W TF S
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Spartan Camp 1st-3rd Grade
June 15, 2020 - June 18, 2020 @ 3:00 pm - 4:00 pm
Spartan Camp
1st-3rd Grade 6/15, 6/16, 6/17, 6/18
 3-4 PM

  - More Information
  June 2020 >> 
S M T W TF S
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Oshkosh North
Youth Program
Oshkosh North
HS Program
1100 W. Smith Ave.
Oshkosh, WI 54901
Copyright © 2020 Oshkosh North Girls Basketball
Designed & Powered by