Share: 


 << July 2020  
S M T W TF S
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Spartan Camp 7th-9th Grade
July 2, 2020 @ 1:00 pm - 2:30 pm
Spartan Camp 7th-9th Grade - More InformationSpartan Camp 4-6th Grade
July 2, 2020 @ 2:30 pm - 4:00 pm
Spartan Camp 4th-6th Grade - More InformationSpartan Camp 7th-9th Grade
July 7, 2020 @ 1:00 pm - 2:30 pm
Spartan Camp 7th-9th Grade - More InformationSpartan Camp 4-6th Grade
July 7, 2020 @ 2:30 pm - 4:00 pm
Spartan Camp 4th-6th Grade - More InformationSpartan Camp 7th-9th Grade
July 9, 2020 @ 1:00 pm - 2:30 pm
Spartan Camp 7th-9th Grade - More InformationSpartan Camp 4-6th Grade
July 9, 2020 @ 2:30 pm - 4:00 pm
Spartan Camp 4th-6th Grade - More InformationSpartan Camp 7th-9th Grade
July 14, 2020 @ 1:00 pm - 2:30 pm
Spartan Camp 7th-9th Grade - More InformationSpartan Camp 4-6th Grade
July 14, 2020 @ 2:30 pm - 4:00 pm
Spartan Camp 4th-6th Grade - More Information
 << July 2020  
S M T W TF S
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Oshkosh North
Youth Program
Oshkosh North
HS Program
1100 W. Smith Ave.
Oshkosh, WI 54901
Copyright © 2020 Oshkosh North Girls Basketball
Designed & Powered by