Share: 


  Sept. 2019  
S M T W TF S
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kickoff Meeting
Sept. 23, 2019 @ 6:30 pm
Kickoff meeting in Oshkosh North Auditorium - More Information
  Sept. 2019  
S M T W TF S
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Oshkosh North
Youth Program
Oshkosh North
HS Program
1100 W. Smith Ave.
Oshkosh, WI 54901
Copyright © 2019 Oshkosh North Girls Basketball
Designed & Powered by