Share: 


  Dec. 2021 >> 
S M T W TF S
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Oshkosh North at Oshkosh West - Freshman Girls
Dec. 2, 2021
Oshkosh North at Oshkosh West - Freshman Girls - More InformationOshkosh North at Oshkosh West
Dec. 3, 2021
Oshkosh North at Oshkosh West - More InformationOshkosh North vs Hortonville (home)
Dec. 7, 2021
Oshkosh North vs Hortonville (home) - More InformationOshkosh North vs Hortonville (home) - Freshman Girls
Dec. 7, 2021
Oshkosh North vs Hortonville (home)  - Freshman Girls - More InformationOshkosh North vs Appleton North (home)
Dec. 10, 2021
Oshkosh North vs Appleton North (home) - More InformationOshkosh North vs Appleton North (home) - Freshman Girls
Dec. 10, 2021
Oshkosh North vs Appleton North (home)  - Freshman Girls - More InformationOshkosh North at Kimberly
Dec. 14, 2021
Oshkosh North at Kimberly - More InformationOshkosh North at Kimberly - Freshman Girls
Dec. 14, 2021
Oshkosh North at Kimberly  - Freshman Girls - More InformationOshkosh North at Fond du Lac
Dec. 16, 2021
Oshkosh North at Fond du Lac - More InformationOshkosh North at Winneconne - Freshman Girls
Dec. 16, 2021
Oshkosh North at Winneconne - Freshman Girls - More InformationOshkosh North vs Manitowoc (home) - Freshman Girls
Dec. 21, 2021
Oshkosh North vs Manitowoc (home) - Freshman Girls - More InformationOshkosh North vs Manitowoc Lincoln (home)
Dec. 21, 2021
Oshkosh North vs Manitowoc Lincoln (home) - More InformationOshkosh North vs Kaukauna (home)
Jan. 4, 2022
Oshkosh North vs Kaukauna (home) - More InformationOshkosh North vs Valley Christian (home) - Freshman Girls
Jan. 4, 2022
Oshkosh North vs Valley Christian (home) - Freshman Girls - More InformationOshkosh North at Neenah
Jan. 7, 2022
Oshkosh North at Neenah - More InformationOshkosh North at Neenah - Freshman Girls
Jan. 7, 2022
Oshkosh North at Neenah - Freshman Girls - More InformationOshkosh North at Appleton East
Jan. 11, 2022
Oshkosh North at Appleton East - More InformationOshkosh North at Appleton East - Freshman Girls
Jan. 11, 2022
Oshkosh North at Appleton East - Freshman Girls - More InformationOshkosh North vs Oshkosh West (home) - Freshman Girls
Jan. 13, 2022
Oshkosh North vs Oshkosh West (home) - Freshman Girls - More InformationOshkosh North vs Oshkosh West (home)
Jan. 14, 2022
Oshkosh North vs Oshkosh West (home) - More InformationOshkosh North vs Appleton West (home)
Jan. 18, 2022
Oshkosh North vs Appleton West (home) - More InformationOshkosh North vs Appleton West (home) - Freshman Girls
Jan. 18, 2022
Oshkosh North vs Appleton West (home) - Freshman Girls - More InformationOshkosh North at Hortonville
Jan. 21, 2022
Oshkosh North at Hortonville - More InformationOshkosh North at Hortonville - Freshman Girls
Jan. 21, 2022
Oshkosh North at Hortonville - Freshman Girls - More InformationOshkosh North vs Green Bay East (home)
Jan. 25, 2022
Oshkosh North vs Green Bay East (home) - More InformationOshkosh North vs Kimberly (home)
Jan. 28, 2022
Oshkosh North vs Kimberly (home) - More InformationOshkosh North vs Kimberly (home) - Freshman Girls
Jan. 28, 2022
Oshkosh North vs Kimberly (home) - Freshman Girls - More InformationOshkosh North vs Fond du Lac (home)
Feb. 1, 2022
Oshkosh North vs Fond du Lac (home) - More InformationOshkosh North at Appleton North
Feb. 5, 2022
Oshkosh North at Appleton North - More InformationOshkosh North vs Appleton North (home) - Freshman Girls
Feb. 5, 2022
Oshkosh North vs Appleton North (home) - Freshman Girls - More InformationOshkosh North at Kaukauna
Feb. 10, 2022
Oshkosh North at Kaukauna - More InformationOshkosh North vs Neenah (home)
Feb. 11, 2022
Oshkosh North vs Neenah (home) - More InformationOshkosh North vs Neenah (home) - Freshman Girls
Feb. 11, 2022
Oshkosh North vs Neenah (home) - Freshman Girls - More InformationOshkosh North at Xavier
Feb. 15, 2022
Oshkosh North at Xavier - More InformationOshkosh North at Appleton West
Feb. 17, 2022
Oshkosh North at Appleton West - More InformationOshkosh North at Appleton West - Freshman Girls
Feb. 17, 2022
Oshkosh North at Appleton West - Freshman Girls - More Information
  Dec. 2021 >> 
S M T W TF S
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Oshkosh North
Youth Program
Oshkosh North
HS Program
1100 W. Smith Ave.
Oshkosh, WI 54901
Copyright © 2021 Oshkosh North Girls Basketball
Designed & Powered by